Bekräftelse Ansökan - Eztrad | Show & Underhållning
Tack så mycket för din ansökan!
Vi kommer att skicka ut kallelser till audition under februari månad.
Eftersom vi får in stort antal ansökningar så kan vi inte kalla alla sökande.
Du får besked via mail oavsett om du blir kallad eller inte.